Părintele Cleopa Ilie: Noi erezii şi secte. Spiritiştii

corabia_ortodoxaCălăuză în Credinţa Ortodoxă.

Capitolul 3

11. Spiritiştii[1]

Denumirea le provine din faptul că, prin anumite experienţe, fac comunicări cu spiritele (sufletele) morţilor. Ca şi teosofii, sunt o grupare religioasă filosofico-mistică, având o doctrină foarte îndepărtată de cea creştină, deşi ei pretind a fi creştini.

Testamentul Vechi face amintire de practici spiritiste, ca, de pildă, de cazul lui Saul cu vrăjitoarea din Endor (I Regi 28, 7-20; IV Regi 21, 6, ş.a.). Ele însă erau interzise cu asprime, ca fiind contrare religiei date de Dumnezeu (Deut. 18, 9-12).

Spiritismul s-a practicat chiar şi în primele veacuri creştine, începând de la Simon Magul (Fapte 8, 9) şi de la vrăjitorul Elima (Fapte 13, 8); desigur a fost practicat între păgâni şi în continuare, până târziu, am putea spune până în zilele noastre.

Deşi spiritismul nu este în spiritul doctrinei ortodoxe, totuşi mulţi creştini s-au molipsit de el, practicându-l alături de creştinism.

Spiritismul vechi s-a întemeiat pe practici şi experimente, fără a avea o doctrină cristalizată. Abia spiritismul modern încearcă să aibă o atare doctrină, deşi nu chiar unitară.

Spiritismul modern îşi are începuturile în America de Nord. Prin 1846, în locuinţa unui cetăţean numit Weckman, din orăşelul Hydesville, statul New York, au început să se audă pocnituri misterioase în mobilă, uşi, pereţi etc. Neputând afla cauza lor, Weckman se mută în altă locuinţă, iar în locul lui, în 1847, se mută familia Fox. Pocniturile continuară, până ce noii locatari intrară, prin intermediul loviturilor, în comunicare cu acel spirit, care le transmitea mai apoi tot felul de mesaje. Apoi, fetele familiei Fox se mutară la New York, într-o locuinţă mai încăpătoare, unde continuară comunicarea cu spiritele, servind răspunsul de la spirite. La această clară înşelare demonică, a fost atrasă după aceea o mulţime de oameni, mai întâi din America şi apoi din Europa.

În România, au căzut în rătăcirea spiritistă, printre alţii, B. P. Haşdeu şi Dr. Istrati.

Doctrinarul spiritismului este juristul şi medicul Hippolyte de Nisard Rivail, cunoscut sub pseudonimul de Allan Kardec. Cartea lui „Le livre des esprits” (Cartea spiritelor) este socotită ca biblia spiritiştilor. Spiritiştii n-au o doctrină unitară, deşi fiecare doctrinar pretinde a o avea prin comunicări de la spiritele cele mai luminate. Ei însă au câteva puncte comune, cum ar fi:

a) Dumnezeu este mărginit; El Şi-a primit existenţa din haos, deci nu este din eternitate. El este spirit, sau mai corect, o asociaţie infinită de spirite divine, devenite, printr-o lungă evoluţie, perfecte şi luând toate la un loc forma de sferă, cea mai desăvârşită formă din univers;

b) Mai sunt şi alţi dumnezei, inferiori şi subordonaţi Dumnezeului suprem, dar mai mari ca îngerii. Fiecare soare, sistem planetar şi planetă îşi are dumnezeul său, supus Dumnezeului suprem. Dumnezeu nu este atotştiutor, decât numai indirect, prin informaţiile pe care le primeşte de la ceilalţi dumnezei, pe calea undelor şi pe care aceştia le-au primit de la spiritele desăvârşite. Dumnezeii solari poartă numirea de fii ai lui Dumnezeu (nu însă şi cei planetari);

c) Există mai multe Sfinte Treimi. Aşa, de pildă, pe una o alcătuiesc Dumnezeul central, cel solar şi cel planetar. Aceasta este treimea centrală, superioară. Mai este apoi una solară, inferioară aceleia, iar alta, planetară, inferioară celei solare. De altfel, toate forţele din lume lucrează treimic, căci forţa treimică: pozitivă, negativă şi neutră, este întâlnită peste tot;

d) Dumnezeu este numai un arhitect, iar nu creator al lumii, căci lumea nu este creată din „nimic”, ci este făcută din ceva ce a existat mai înainte şi care, în ultimă analiză, este  aceeaşi cu Dumnezeu. Din acest „ceva”, Dumnezeu a format o materie vie – primul eter sau fluid – din care au fost făcute apoi toate câte există în lume;

e) Din acest eter, au fost formate spiritele. Aceste spirite evoluează prin reîncarnări şi apoi, prin evoluţie spirituală, cum evoluează îngerii, până când vor ajunge dumnezei. Pe toate corpurile cereşti, există spirite: pe unele mai mult, iar pe altele, spirite mai puţin evoluate. Spiritele superioare se pot reîntrupa între oameni, pentru a grăbi evoluţia acestora;

f) Există patru universuri. Ele se învârt în jurul sferei divine centrale, formând în jurul acesteia o cruce. Ele sunt despărţite unul de altul printr-o materie fluidică şi sunt create de Dumnezeu, din substanţa preexistentă, sau din El Însuşi. Dumnezeu creează şi astăzi, nu însă direct, ci prin mijlocirea spiritelor superioare. Iar când creează, suferă şi El, pentru că nu există creaţie fără durere;

g) Există şi providenţă divină, dar tot indirectă;

h) Iisus Hristos este un spirit superior şi este dumnezeul solar al nostru. La această treaptă, a ajuns şi El prin evoluţie. Hristos nu a adus mântuirea, pentru că fiecare om trebuie să-şi ispăşească singur păcatele sale, după dreptate sau după legea talionului. Dacă El ne-a învăţat să iertăm, a făcut-o în favoarea victimei, pentru ca aceasta să nu mai caute într-o altă viaţă răzbunarea cuvenită;

i) Biserica nu este infailibilă. Ea a greşit de multe ori şi nu poate să mântuiască pe nimeni prin taine sau altceva, mântuirea făcându-se prin reîntrupări şi evoluţie;

j) Duhul omului, creat de Dumnezeu, a trecut prin pietre, plante şi animale, până a devenit duh uman, care apoi a trecut prin mai multe forme, până a ajuns la forma de om;

Perispiritul este compus din două corpuri: unul astral şi altul mintal. Corpul fizic este, de asemenea, format din două părţi: una cărnoasă şi alta eterică, o copie a celei cărnoase, numită de aceea şi dublul eteric, invizibil ochiului fizic, dar vizibil vederii astrale, pe care o au unele persoane;

k) Moartea este mutarea spiritului din trup împreună cu perispiritul;

l) Odată despărţit de trup, spiritul este dus până acolo unde sunt şi alte spirite la fel cu el din punct de vedere moral şi intelectual. Ele pot comunica cu cei de pe pământ şi pot să-i influenţeze. Unele sunt bune (îngerii păzitori), altele rele (dracii);

m) După o anumită vreme, spiritul se reîncarnează, spre a se  purifica şi evolua. Reîncarnarea, precum şi locul, familia, starea, sexul şi alte condiţii ale reîncarnării sunt hotărâte de spiritele superioare; tot de acestea, sunt hotărâte şi durata vieţii, şi întâmplările din ea, toate în conformitate cu faptele lui din viaţa dinainte, în scopul ispăşirii şi al evoluării;

n) Nu au temple sau case pentru cult.

După toate aceste învăţături şi practici, sunt mulţi spiritişti care susţin totuşi că spiritismul[2] reprezintă cea mai autentică doctrină a lui Hristos. În fond însă, spiritismul nu este altceva decât un amestec ciudat de budism, deism, politeism, panteism, animism şi creştinism[3].

 

Arhimandrit Cleopa Ilie, Călăuză în Credinţa Ortodoxă, apărută cu binecuvântarea P.S. Eftimie, Episcopul Romanului, Ediţia a IV-a revizuită şi adăugită de Arhimandrit Ioanichie Bălan, Editura Episcopiei Romanului, 2000.

Vedeţi şi:

Vechi erezii

Marea schismă

Biserica Catolică învaţă greşit următoarele puncte doctrinare mai importante

Uniaţia

Baptiştii

Adventiştii

Martorii lui Iehova

Penticostalii

Evangheliştii

Nazarenii sau Pocăiţii

Secerătorii. Inochentiştii. Tudoriştii

Teosofii


[1] Despre spiritism a se vedea mai pe larg la I. Petreuţă, Spiritismul Timişoara, Tip. „Luceafărul”, 1945.

[2] O variantă modernă a spiritismului, care a luat amploare în ultimii ani în SUA, este „channeling”-ul (n. ed.).

[3]Acest scurt istoric al sectelor din România s-a întocmit folosindu-se Sectologia Părintelui  dr. Petru Deheleanu de la Arad, socotind-o a fi cea mai completă; Pidalionul de la Neamţ,ed. 1844, şi alte surse.

Despre CUVÂNT ORTODOX

Gânduri și cărți ortodoxe.
Acest articol a fost publicat în CUVÂNT ORTODOX, Misionarism (Misiologie), TEOLOGIE SISTEMATICA. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s