Evanghelia zilei: joi, 27 februarie, 2014

EvangheliaȘi sculându-se toată mulțimea acestora, L-au adus înaintea lui Pilat. Şi au început să-L pârască, zicând: pe Acesta L-am găsit răzvrătind neamul nostru şi împiedicând să dăm dajdie Cezarului,  și zicând că El este Hristos, rege.

Iar Pilat L-a întrebat, zicând: Tu eşti regele iudeilor? Iar El, răspunzând, a zis: tu zici.

Și Pilat a zis către arhierei şi către mulțimi: nu găsesc nici o vină în Omul Acesta.

Dar ei stăruiau, zicând că întărâtă poporul, învățând prin toată Iudeea, începând din Galileea  până aici.

Iar Pilat auzind, a întrebat dacă Omul este galileian. Şi aflând că este din ţinutul lui Irod, L-a trimis la Irod, care era şi el în Ierusalim în acele zile. Iar Irod, văzând pe Iisus, s-a bucurat foarte, că de multă vreme dorea să-L cunoască, pentru că auzise despre El şi nădăjduia să vadă vreo minune săvârșită de El. Şi L-a întrebat Irod multe lucruri, dar El nu i-a răspuns nimic.

Și arhiereii şi cărturarii erau de faţă, învinuindu-L foarte tare.

Iar Irod, împreună cu ostaşii săi, batjocorindu-L şi luându-L în râs, L-a îmbrăcat cu haină strălucitoare şi L-a trimis iarăși la Pilat. Şi în ziua aceea, Irod și Pilat s-au făcut prieteni unul cu altul, căci mai înainte erau în dușmănie între ei.

Iar Pilat, chemând arhiereii și căpeteniile, şi poporul, a zis către ei: aţi adus la mine pe Omul Acesta, ca pe un răzvrătitor al poporului; dar iată eu, cercetându-L în fața voastră, nici o vină n-am găsit în Acest Om, din cele pentru care L-ați pârât. Și nici Irod n-a găsit, căci L-au trimis iarăși la noi. Și iată E n-a săvârșit nimic vrednic de moarte. Deci, pedepsindu-L, Îl voi elibera.

Și trebuia, la praznic, să le elibereze un vinovat.

Dar ei, cu toții, au strigat, zicând: ia-L pe Acesta și eliberează-ne pe Baraba, care era aruncat în temniţă pentru o răscoală în cetate şi pentru omor.

Și iarăși le-a vorbit Pilat, voind să elibereze pe Iisus.

Dar ei strigau, zicând: răstigneşte-L, răstigneşte-L!

Iar el a zis a treia oară către ei: ce rău a săvârșit Acesta? Nici o vină de moarte nu am aflat întru El. Deci, pedepsindu-L, Îl voi elibera.

Dar ei stăruiau, cerând cu strigăte mari ca El să fie răstignit și strigătele lor au biruit.

Deci Pilat a hotărât să se împlinească cererea lor.

Și le-a liberat pe cel aruncat în temniţă pentru răscoală şi ucidere, pe cel care îl cereau ei, iar pe Iisus L-a dat în voia lor.

Şi pe când Îl duceau, prinzând pe un oarecare Simon Cirineul, care venea in țarină, i-au pus crucea, ca s-o ducă în urma lui Iisus.

Iar după El venea mulţime multă de popor şi de femei, care se băteau în piept și plângeau. Şi întorcându-se către ele, Iisus le-a zis: fiice ale Ierusalimului, nu Mă plângeţi pe Mine, ci pe voi plângeți-vă şi pe copiii voştri. Căci iată vin zile în care vor zice: fericite sunt cele sterpe şi pântecele care n-au născut, şi sânii care n-au alăptat! Atunci vor începe să spună munţilor: cădeţi peste noi; şi dealurilor: acoperiţi-ne. Căci dacă fac acestea cu lemnul verde, cu cel uscat ce va fi?

Şi duceau şi alți doi, făcători de rele, ca să-i omoare împreună cu El.

Şi când au ajuns la locul ce se cheamă al Căpăţânii, L-au răstignit acolo pe El şi pe făcătorii de rele, unul de-a dreapta şi altul de-a stânga.

Iar Iisus zicea: Părinte, iartă-le lor, că nu ştiu ce fac! Și împărțind hainele Lui, au aruncat sorți.

Şi era acum ca pe la ceasul al şaselea, şi întuneric s-a făcut peste tot pământul până la ceasul al nouălea, întunecându-se soarele; iar catapeteasma templului s-a sfâșiat pe mijloc.

Și Iisus, strigând cu glas mare, a zis: Părinte, în mâinile Tale încredinţez duhul Meu; şi acestea zicând, Și-a dat duhul.

Iar sutaşul, văzând cele ce s-au făcut, a slăvit pe Dumnezeu, zicând: cu adevărat Omul Acesta drept a fost.

Şi toate mulțimile care veniseră la această priveliște, văzând cele întâmplate, se întorceau bătându-și pieptul.

Și toţi cunoscuţii Lui, şi femeile care Îl însoțiseră din Galileea, stăteau departe, privind acestea.

Şi iată un bărbat cu numele Iosif, sfetnic fiind, bărbat bun şi drept – acesta nu se învoise cu sfatul şi cu fapta lor – el era din Arimateea, cetate a Iudeilor, așteptând împărăţia lui Dumnezeu. Acesta, venind la Pilat, a cerut trupul lui Iisus. Şi coborându-L, L-a înfăşurat cu giulgiu de in şi L-a pus într-un mormânt săpat în piatră, în care nimeni, niciodată, nu mai fusese pus.

Și ziua aceea era vineri, şi se lumina spre sâmbătă.

Și urmându-i femeile, care veniseră cu El din Galileea, au privit mormântul şi cum a fost pus trupul Lui. Și, întorcându-se, au pregătit miresme şi miruri; iar sâmbătă s-au odihnit, după lege.

Luca 23, 1-34, 44-56

Reclame

Despre CUVÂNT ORTODOX

Gânduri și cărți ortodoxe.
Acest articol a fost publicat în Evanghelia zilei. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s