Altă rugăciune către Dumnezeu Tatăl

Constantin Brâncuşi - Rugăciune

Constantin Brâncuşi – Rugăciune

Știu, Doamne, că, deși mulțimea păcatelor mele este nenumărată și nu pot a nădăjdui la bunătatea Ta, dar mila Ta este nemăsurată și ai adânc de bunătate și noian de îndelungă răbdare.

I-am întrecut pe toți oamenii cu răutatea, dar îndurările Tale nu le-am covârșit, nici am închis milostivirile milei Tale și nici am uscat pâraiele iubirii Tale de oameni, cele de-a pururea curgătoare. Și, dacă fărădelegile noastre se vor înmulți mai mult decât stelele cerului și nisipul mării, și atunci le biruiește bunătatea și blândețea Ta. Și, iarăși, toate isprăvile noastre nu ajung să mulțumească dreptatea Ta.

Pentru aceasta, nădăjduind în mila Ta, mă apropii de Tine cu frică și cu cutremur, rugându-mă ca desfrânatul: orice Ți-am greșit de voie și fără de voie, cu lucrurile și cu cuvintele, cu aducerile-aminte și cu gândurile, întru cunoștință și întru necuoștință, cu mintea și cugetul, ziua și noaptea, în toată viața mea, toate să mi le ierți, toate să mi le ștergi și să mă îmbraci cu haina nepătimirii și a curăției.

Am păcătuit, mărturisesc. Am greșit, nu tăgăduiesc. Poruncile Tale le-am lepădat. Judecățile și îndreptările Tale le-am trecut cu vederea. Am urmat vrăjmașului celui înșelător și viclean. M-am supus trupului și patimilor. Mi-am robit mintea dulceților vieții. M-am făcut locaș a toată necurăția și vas a toată fărădelegea. Chipul Tău cel dintru mine l-am întunecat, iar pecetea dumnezeiescului Botez am mânjit-o. Am stricat zidirea cea dintâi și cea de-a doua a sufletului meu. Toate le-am amestecat, toate le-am întinat prin căderile cele dn fiecare zi și din fiecare ceas.

Mă mărturisesc pe mine vinovat focului celui veșnic și viermelui celui neadormit. Mă recunosc pe mine vrednic de toată munca cea înfricoșată și umplită. Nu aștept osânda judecății Unuia-Născut Fiului Tău, Care îi va trimite pe cei păcătoși în gheenă, ci eu însumi îmi dau hotărârea pedepsei.

Aducerea-aminte a păcatelor mă chinuie. Pârâșii cei cumpliți aduc înscrisele păcatelor mele și cer socoteală, trăgându-mă de a judecată spre munci. Și nu e nimeni care să-mi ajute sau să-mi ia apărarea.

Ce voi face atunci, în ziua Judecății, când mi se va cere seamă de toate? Cine îmi va ajuta? Cine îmi va acoperi cele descoperite și date la lumină înaintea a milioane de îngeri și oameni, pe care le-am lucrat la întuneric eu, ticălosul?

Nimeni nu mă poate îndrepta, numai mila și iubirea Ta de oameni, vădindu-mi și dând la iveală faptele și păcatele mele și osândindu-mă mai înainte de Judecată.

Că Tu, Cel Ce ai zis prin Proorocul: „Spune tu întâi păcatele tale, ca să te îndreptezi”, cu adevărat și mie, celui ce-mi mărturisesc Ție, Domnului, fărădelegile mele, îmi vei lăsa păgânătatea inimii și mă vei dezvinovăți.

Și, pe lângă aceasta, am rugătoare vrednică de credință spre înduplecarea Ta pe cea întru tot sfântă, fără de prihană și preacurată Maică a Unuia-Născut Fiului Tău, Dumnezeu adevărat și Mântuitorul firii noastre. Am mijlocitoare pe sfintele, curatele și nematerialele Puteri și Stăpânii, Scaune și Domnii, Heruvimii cei cu ochi mulți și Serafimii cei cu câte șase aripi și pe toată ceata cea slujitoare știută și neștiută. Pun înainte, ca mijlocitori ai mântuirii mele, mulțimile dumnezeieștilor Părinți și strămoși care, în fiecare veac, au bineplăcut Ție. Pun înainte, spre rugăciune, pe văzătorii tainelor Tale, fericiții Prooroci, împreună cu pecetea lor, pe marele văzător al Adevărului, pe propovăduitorul pocăinței și Botezătorul Ioan. Aduc spre mijlocire pe Sfinții Apostoli, ale căror trâmbițe ale învățăturii au ridicat lumea spre zidirea Bisericii. Îți aduc Ție sângele și biruințele Mucenicilor, care au minunat cerul și au clătinat pământul, alungând minciuna păgânătății și sădind pe pământ adevărul dreptei credințe. Îți aduc Ție pe Mărturisitorii credinței celei adevărate, care s-au împotrivit cu putere celor rău credincioși. Pun înainte și luptele și nevoințele cele de o viață ale cuvioșilor bărbați care au petrecut ca niște îngeri pe pământ și cu iscusință au biruit patimile trupului, dulcețile lumii și meșteșugurile celui viclean. Și nu las nici taberele cele cinstite și sfinte ale păstorilor și dascălilor lumii care poartă în mâini jertfele cele de sânge și jertfele luptelor și ostenelilor pentru dreapta credință și pentru fapta bună, ci îi chem și pe aceștia spre mijlocire, ca împreună să Te îmblânzească și să Te înduplece pe Tine, Părintele și Făcătorul tuturor. Încă și pe femeile și pe fecioarele cele cinstite și cuvioase care, prin voința cea bună, s-au schimbat în firea bărbaților și s-au pus sub jugul Evangheliei, pe acestea le aduc înaintea Ta, ca să mijlocească și să Te îndemne spre milă.

Deci, având atâția și astfel de părtinitori și mijlocitori, îndrăznesc să mă rog și eu, păcătosul și nevrednicul: să nu mă trimiți, Doamne, rușinat, nici să mă urgisești ca pe un nevrenic sau să mă lepezi de la fața Ta, ci mă numără cu oile Tale cele alese și mă învrednicește părții celor mântuiți, ca un milostiv, îndurat și de oameni iubitor, Care Te bucuri de mântuirea păcătoșilor. Că Tu ești Dumnezeul și Tatăl nostru, iar noi, greșind, ne întoarcem către Tine, că suntem fiii Tăi, deși nevrednici, pentru neluarea aminte. Și Ție slavă, mulțumire și închinăciune îți înălțăm, împreună și Unuia-Născut Fiului Tău și Preasfântului și Bunului, și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Pocăința – Poarta Împărăției, Epifania, Mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul”, Alba Iulia, 2003, pp. 73-77.

Reclame
Acest articol a fost publicat în Rugaciuni. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s