Rugăciune către Domnul nostru Iisus Hristos (a lui Mihai Critopol din Imbros)

Αδάμος Κωνσταντίνος

Αδάμος Κωνσταντίνος

Sursa imaginii: Adamos Art

Stăpâne Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel Ce singur ești milostiv și lesne iertător, izvorul milei și noianul cel neîmpuținat al iubirii de oameni, Cel Ce nu ai venit să chemi pe cei drepți, ci pe cei păcătoși la pocăință, primește-mă și pe mine, Cel Ce i-ai poruncit lui Petru, întâiul dintre ucenicii și apostolii Tăi, ca să ierte de șaptezeci de ori câte șapte păcatele, arătând, pe de o parte, nemărginirea bunătății și iubirii Tale de oameni și, pe de alta, deschizând cu milostivire și cu îndurare ușa pocăinței tuturor celor ce au păcătuit, dăruindu-le vreme de întoarcere și alungând deznădejdea. Însuți Stăpâne, Iubitorule de oameni, Dumnezeule a toată mângâierea, Părinte al îndurărilor, Doamne al milei, Adâncule al milostivirii, Noianule al bunătății, Izvorule al milosârdiei, Vistierie neîmpuținată a îndelungii răbdări și a nepomenirii de rău, Povățuitorule al celor rătăciți, Îndreptătorule al celor căzuți, Nădejdea celor deznădăjduiți, Mângâierea celor scârbiți, Cel Ce Te faci toate pentru toți și Te-ai arătat pentru mine și pentru mântuirea mea, primește-mă acum și pe mine, păcătosul și netrebnicul Tău rob, cel ce mă pocăiesc și mă apropii de Tine cu inimă zdrobită, cel ce cu smerenia duhului cer dezlegare de greșalele mele cele multe și cumplite, pe care le-am săvârșit întru cunoștință și necunoștință în toată viața mea, călcând legile Tale, lepădând poruncile Tale, nepăzind așezămintele Tale și defăimând rânduielile Tale cele bune și mântuitoare, și depărtându-mă cu totul de la Tine, și umblând după mintea mea cea rea, făcându-mă bucurie diavolului și dracilor lui celor vicleni și împlinind în tot felul voile lor.

Și acum, Doamne, Doamne, trezindu-mă din păcat ca din somn și beție, târziu de tot venindu-mi în sine-mi și dându-mi seama de relele mele, cercetându-mă, m-am văzut pustiu de tot binele, din pricina păcatului, gol de podoaba cea luminată și strălucită a dumnezeiescului Botez cu care m-ai îmbrăcat, flămând, înfricat, ținut de toate relele, lipsit cu totul de orice bine și urgisit de toți. Și, cugetând la viața cea mai dinainte întru care m-ai așezat și din care am căzut din pizmă, mi-am adus aminte și de îndurările Tale cele multe, de purtarea Ta de grijă cea părintească și iubitoare de oameni și, întorcându-mă către Tine, Stăpâne, cu îndrăzneală mă arunc la picioarele Tale, strigând dintru adâncul sufletului, ca fiul cel desfrânat: Greșit-am, Doamne, la cer și înaintea Ta. Primește-mă, Bunule și Iubitorule de oameni, Doamne, pe mine, cel ce mă întorc, mă pocăiesc și mă apropii cu îndrăzneală la bunătatea Ta cea negrăită și la milostivirea Ta cea nemăsurată. Primește-mă pe mine, făptura mâinilor Tale, pe care ai cinstit-o cu chipul Tău și cu stăpânirea a toate, dăruindu-i, față de celelalte vietăți, cuvânt și împodobind-o cu bunătăți multe și mari. Pentru care și Lege ai dat, și prooroci ai trimis, și alte nenumărate fapte ai lucrat. Pentru care, Om Te-ai făcut, Dumnezeu fiind și, săvârșind toată iconomia cea înfricoșătoare, ai suferit patimi, cruce, moarte și îngropare, ca să mă slobozești pe mine de moarte, de patimi și de păcate, să mă întorci la înrudirea ce mai dinainte, de fiu al Tău după dar și să mă faci moștenitor al împărăției Tale. Și, dacă toate acestea le-ai făcut și le-ai suferit pentru mine cu iubire de oameni, cum, dar, mă vei lăsa acum, Stăpâne, să mă fac vânat diavolului și el să se laude înaintea Ta? Căci acesta nu numai că l-a amăgit pe om, dar l-a și alungat din petrecerea raiului și l-a lipsit de viața cea fericită de acolo. Ci încă și, după iconomia Ta cea negrăită și jertfa cea înfricoșătoare, prin care Ți-ai vărsat sângele cel domnesc pentru răscumpărarea noastră, poate să-i răpească pe robii Tăi și să-i ducă în prăpastia pierzării. Nu, Stăpâne, Iubitorule de oameni, Împărate veșnice și Doamne atotputernice, să nu aibă biruință asupra noastră vrăjmașul adevărului, nici să ne biruiască răutatea noastră.

Am greșit, dar nu ne-am îndepărtat de la Tine; am greșit, dar pe Tine Dumnezeu Te numesc; am greșit multe, o!, mărturisesc, dar cad la bunătatea Ta și la iubirea Ta de oameni, ce nu are margine. Cât de mult am păcătuit eu, tina, încât Tu să nu mă poți dezlega? Ce păcat mare am făcut, ca să nu-l poți ierta? Ce nelegiuire am făcut, pe care să nu o poți lăsa? Oare atât de mult am nelegiuit, încât să nu Te milostivești? Fiind îndurat și îndelung-răbdător din fire, de s-ar fi adunat toate păcatele oamenilor la un loc, ca un nimic s-ar fi socotit, aruncându-le în adâncul cel nemărginit al bunătății și al iubirii Tale de oameni. De aceea, Stăpâne, Iubitorule de oameni, doresc să mă îndreptez înaintea Ta, nu căutând la necurăția mea, căci sunt necurat și mai spurcat decât toți, tăvălindu-mă ca animalele în tina și în noroiul răutăților mele celor nenumărate, departe de poruncile Tale, ci cugetând la milostivirea și la blândețea Ta cea nemărginită și privind la înălțimea și la mărimea bunătății și iubirii Tale de oameni, pe care nici un păcat nu poate să le biruiască.

Deci, primește-mă pe mine, cel ce mă întorc cu lacrimi și cu suspine și mă căiesc, și cer iertare pentru cele ce am greșit. Pleacă-Te spre rugăciunile și cererile mele, milostivește-Te ca un milostiv, îndură-Te ca un îndelung-răbdător, miluiește-mă ca un iubitor de oameni și-mi iartă toate câte am greșit Ție. Primește-mă pe mine, robul Tău, care-Ți mulțumesc că nu m-ai lepăat pe mine până acum de la bunătatea Ta, cu fărădelegile mele; și-Ți cer dezlegare și iertare pentru cele greșite de mine. Și mă rog ca, de acum înainte, să mă întărești întru credința, nădejdea și dragostea Ta și să mă păzești neclintit de toate meșteșugurile și năpădirile vicleanului, ca să nu mă răpească răutatea spre prăpastia pierzării, nici să mă fac vânat vrăjmașului. Încredințează-mă și mă întărește să fac voia Ta și să împlinesc poruncile Tale.

Așa, Stăpâne îndelung-răbdătorule, Doamne mult-milostive, Soare înțelegător, Împărate al slavei și Milostivirea și Iertarea cea desăvârșită a păcatelor mele, așa, Iisuse preadulce, răsuflarea mea, răcorirea, mângâierea, dulceața, pacea, veselia sufletului meu, bucuria cea deplină, dragostea cea desăvârșită, dorirea cea dumnezeiască, viața cea fără de mâhnire și poftirea celor bune; așa, Lumina ochilor mei, ridicarea mâinilor, mersul picioarelor, potrivirea mădularelor și întregirea trupului meu, la Tine, numai, Stăpâne Hristoase, iau aminte, Ție viez, pentru Tine mă mișc și pentru Tine sunt, deși am greșit mai mult decât toți. Curățește mintea mea de împătimirea cea materialnică, de cugetele cele deșarte, de aducerile-aminte și de obiceiurile cele necuvioase care mă țin și mă sugrumă. Dă-mi dorire bună a sufletului, gând temeinic, cugetare neîncetată și pomenirea de Tine, Dătătorule de lumină, și dragostea Ta cea desăvârșită, ca să contemplu de-a pururea podoaba și frumusețea Ta cea iubită. Spală-mă cu desăvârșire de spurcăciunea păcatului și mă curățește de toată împuțiciunea patimilor, de necurăția și de întinăciunea trupului și a duhului și-mi dă liniște statornică și pace adâncă a gândurilor, ca, prin toate, împărtășindu-mă de facerea Ta de bine, de îndelungă-răbdarea și de bunătatea Ta cea nemăsurată și dobândind din destul mila Ta cea dumnezeiască, să mulțumesc, să laud și să slăvesc numele Tău cel preasfânt, împreună cu al Celui fără de început al Tău Părinte și al Preasfântului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Pocăința – Poarta Împărăției, Epifania, Mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul”, Alba Iulia, 2003, pp. 94-99.

Anunțuri
Acest articol a fost publicat în Rugaciuni. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s