DREPTURI DE AUTOR SI INTERNET

copyrightLegislatia cu privire la drepturile de autor cuprinde Legea nr. 8/1996, modificata prin Legea  nr. 285/2004 si Ordonanta de urgenta nr. 123/2005. Versiunea actualizata la data de 25/11/2010 o puteti gasi aici.

Dreptul de autor (Copyright) include lucrari literare si artistice precum romane, poeme, piese de teatru, jocuri, filme, opere muzicale, situri web, picturi, fotografii, sculpturi, design arhitectural, etc.

Opera de creatie intelectuala este recunoscuta si protejata, independent de aducerea la cunostinta publica, prin simplul fapt al realizarii ei, chiar in forma nefinalizata.

Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau stiintifice se naste din momentul crearii operei, oricare ar fi modul sau forma concreta de exprimare.

Se prezuma a fi autor, pana la proba contrara, persoana sub numele careia opera a fost adusa pentru prima data la cunostinta publica.

Se considera publica orice comunicare a unei opere, prin mijloace cu fir sau fara fir, realizata prin punerea la dispozitie publicului, inclusiv prin internet sau alte retele de calculatoare, astfel incat oricare dintre membrii publicului sa poata avea acces la aceasta din orice loc sau in orice moment ales in mod individual.

Cand opera a fost adusa la cunostinta publica sub forma anonima sau sub un pseudonim care nu permite identificarea autorului, dreptul de autor se exercita de persoana fizica sau juridica ce o face publica avand consimtamantul autorului, atat timp cat acesta nu isi dezvaluie identitatea.

In lipsa unei conventii contrare, dreptul de autor asupra operei colective apartine persoanei fizice sau juridice din initiativa, sub responsabilitatea si sub numele careia a fost creata.

Autorul unei opere are urmatoarele drepturi morale: a) dreptul de a decide daca, in ce mod si cand va fi adusa opera la cunostinta publica; b) dreptul de a pretinde recunoasterea calitatii de autor al operei; c) dreptul de a decide sub ce nume va fi adusa opera la cunostinta publica; d) dreptul de a pretinde respectarea integritatii operei si de a se opune oricarei modificari, precum si oricarei atingeri aduse operei, daca prejudiciaza onoarea sau reputatia sa; e) dreptul de a retracta opera, despagubind, daca este cazul, pe titularii drepturilor de utilizare, prejudiciati prin exercitarea retractarii.

Autorul unei opere are dreptul patrimonial exclusiv de a decide daca, in ce mod si cand va fi utilizata opera sa, inclusiv de a consimti la utilizarea operei de catre altii.

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor functioneaza ca organ de specialitate in subordinea Guvernului, fiind autoritate unica de reglementare, evidenta prin registre nationale, supraveghere, autorizare, arbitraj si constatare tehnico-stiintifica in domeniul drepturilor de autor si al drepturilor conexe.

Incalcarea drepturilor recunoscute si protejate atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz, potrivit legii.

Titularii drepturilor incalcate pot cere instantei de judecata sa dispuna aplicarea oricareia dintre urmatoarele masuri: a) remiterea, pentru acoperirea prejudiciilor suferite, a incasarilor realizate prin actul ilicit; b) distrugerea echipamentelor si a mijloacelor aflate in proprietatea faptuitorului, a caror destinatie unica sau principala a fost aceea de producere a actului ilicit; c) scoaterea din circuitul comercial, prin confiscare si distrugere, a copiilor efectuate ilegal; d) raspandirea informatiilor cu privire la hotararea instantei de judecata, inclusiv afisarea hotararii, precum si publicarea sa integrala sau partiala in mijloacele de comunicare in masa, pe cheltuiala celui care a savarsit fapta; in aceleasi conditii instantele pot dispune masuri suplimentare de publicitate adaptate circumstantelor particulare ale cazului, inclusiv o publicitate de mare amploare.

Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 4 ani sau cu amenda punerea la dispozitia publicului, inclusiv prin internet sau prin alte retele de calculatoare, fara consimtamantul titularilor de drepturi, a operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe.

De ce trebuie inregistrata lucrarea daca protectia oferita de copyright este automata?

Inregistrarea este recomandata din mai multe motive.

Multi autori aleg sa isi inregistreze lucrarile pentru a le plasa in domeniul public si pentru a avea ca dovada certificatul de inregistrare. Lucrarile inregistrate pot fi eligibile in cazul despagubirilor si a cheltuielilor avocatiale in caz de litigiu castigat.

In concluzie, daca inregistrarea a fost facuta in primii 5 ani de la publicare, va fi considerata evidenta „prima facie” in fata instantei de judecata.

Inregistrarea se face la O.R.D.A. parcurgand urmatorii pasi:

Înregistrarea în Registrul Naţional de Opere este facultativă şi se face contra cost, potrivit normelor metodologice şi tarifelor stabilite prin hotărâre a Guvernului, conform art.148 alin.(1) din Legea nr.8/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

 

1. Documentele pentru înregistrare trebuie să conţină următoarele:

Cerere-tip:

      Formularul 24

 

                Cererea tip: “Înregistrare opere în Registrul naţional de opere – Formular 24” se va completa în 2 exemplare – modelul cererii se poate descărca de pe site–ul www.orda.gov.ro, secţiunea “Formulare”.

Acte:

       Copii după:

– factură/ordin de plată privind efectuarea plăţii pentru operaţiunea de înregistrare în registru, conform H.G. 1086/10.09.2008 şi Ordinului Ministrului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional nr. 2029/2009;

– un exemplar al operei înregistrată pe suport optic sau pe suport hârtie, în  formate corespunzătoare.

Termenul de soluţionare a cererilor este de 30 de zile lucrătoare.

Tarifele pentru operaţiunea de înregistrare sunt prevăzute de H.G. 1086/2008 şi Ordinul Ministrului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional nr.2029/2009, fiind următoarele:

– înscrierea operelor – 100lei/operă;

– rectificarea datelor de înscriere a operelor – 50 lei/cerere;

– taxă de urgenţă, tarif suplimentar – 300 lei;

– cerere de completare (pentru completarea documentelor lipsă, urmare respingerii cererii iniţiale de înregistrare) – 10 lei.

Dacă doriţi să stabiliţi valoarea taxei pentru înregistrare puteţi accesa site-ul ORDA,www.orda.gov.ro, secţiunea ,,Calculator tarife”.

Plata se face la casieria ORDA din Calea Victoriei nr. 118, et. 5, sect.1, Bucureşti, sau în contul: RO67TREZ7015005XXX000157, deschis la Trezoreria Sector 1, Bucureşti, CUI 4266995.

Cererile împreună cu documentaţia aferentă şi dovada plătii, se depun prin poştă sau personal de către administrator/delegat, la ORDA, Calea Victoriei nr. 118, et. 5, sector 1, la Registratură.

După depunerea cererii, se poate urmări stadiul de soluţionare al acesteia, accesând site-ulhttp://rn.orda.ro, secţiunea ,,Căutare cerere”.

Informaţii telefonice pot fi solicitate după 5 zile de la depunerea cererii.

Cererile-tip (formularele) se găsesc la Registratură sau pot fi descărcate de pe site–ulwww.orda.gov.ro, secţiunea “Formulare”.

Despre CUVÂNT ORTODOX

Gânduri și cărți ortodoxe.
Acest articol a fost publicat în CUVÂNT ORTODOX, Diverse. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s