Apostolul zilei: Joi, Săptămâna a 15-a după Rusalii

apostolIar înainte de venirea credinței, noi eram păziți sub Lege, fiind închiși pentru credința care avea să se descopere. Astfel că Legea ne-a fost călăuză spre Hristos, pentru ca să ne îndreptăm din credință. Iar dacă a venit credința, nu mai suntem sub călăuză. Căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus. Căci câți în Hristos v-ați botezat în Hristos v-ați îmbrăcat. Nu mai este Iudeu, nici Elin; nu mai este nici rob, nici liber; nu mai este parte bărbătească și parte femeiască, pentru că voi toți una sunteți în Hristos Iisus. Iar dacă voi sunteți ai lui Hristos, sunteți, deci, urmașii lui Avraam, moștenitori după făgăduință.

Zic însă: câtă vreme moștenitorul este copil, nu se deosebește cu nimic de rob, deși este stăpân peste toate; ci este sub epitropi și îngrijitori, până la vremea rânduită de tatăl său. Tot așa și noi, când eram copii, eram robiți sub stihiile lumii. Iar când a venit plinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege, ca pe cei de sub Lege, să-i răscumpere, ca să dobândim înfierea.

Gal. 3, 23-29; 4, 1-5.

Publicat în Apostolul Saptamana a 15-a dupa Rusalii, Apostolul zilei | Lasă un comentariu

Evanghelia zilei: Miercuri, Săptămâna a 15-a după Rusalii

EvangheliaȘi a chemat la Sine pe cei doisprezece, și a început să-I trimită câte doi, și le-a dat putere asupra duhurilor necurate. Și le-a poruncit să nu ia nimic cu ei pe cale, ci numai toiag. Nici pâine, nici traistă, nici bani la cingătoare; ci să fie încălțați cu sandale și să nu se îmbrace cu două haine. Și le zicea: în orice casă veți intra, acolo să rămâneți până ce veți ieși de acolo. Și dacă într-un loc nu vă vor primi pe voi, nici nu vă vor asculta, ieșind de acolo, scuturați și praful de sub picioarele voastre, spre mărturia lor. Adevărat grăiesc vouă: mai ușor va fi Sodomei și Gomorei în ziua judecății, decât cetății aceleia. Și ieșind, ei propovăduiau să se pocăiască. Și scoteau mulți demoni, și ungeau cu untdelemn pe mulți bolnavi și-i vindecau.

Marcu 6, 7-13.

Publicat în Evanghelia Saptamana a 15-a dupa Rusalii, Evanghelia zilei | Lasă un comentariu

Apostolul zilei: Miercuri, Săptămâna a 15-a după Rusalii

apostolFraților, ca un om grăiesc; că și testamentul întărit al unui om, nimeni nu-l strică sau îi mai adaugă ceva. Făgăduințele au fost rostite lui Avraam și urmașului său. Nu zice: și urmașilor, ca de mai mulți, ci ca de unul singur: și urmașului tău, Care este Hristos. Aceasta zic dar: un testament întărit dinainte de Dumnezeu în Hristos, nu-l desființează Legea care a venit după patru sute treizeci de ani, ca să desființeze făgăduința. Căci, dacă moștenirea este din Lege, nu mai este din făgăduință, dar Dumnezeu i-a dăruit lui Avraam moștenirea prin făgăduință. Deci ce este Legea? Ea a fost adăugată pentru călcările de lege, până când era să vină Urmașul, Căruia I s-a dat făgăduința și a fost rânduită prin îngeri, în mâna Unui Mijlocitor. Mijlocitorul însă nu este al unuia singur, iar Dumnezeu este Unul. Este, deci, Legea împotriva făgăduințelor lui Dumnezeu? Să nu fie! Căci, dacă s-ar fi dat Lege care să poată da viață, cu adevărat dreptatea ar fi venit din Lege. Dar Scriptura a închis toate sub păcat, pentru ca făgăduința să se dea din credința în Iisus Hristos, celor ce cred.

Galateni 3, 15-22.

Publicat în Apostolul Saptamana a 15-a dupa Rusalii, Apostolul zilei | Lasă un comentariu

Apostolul zilei: Marţi, Săptămâna a 15-a după Rusalii

apostolNu lepăd harul lui Dumnezeu; căci, dacă dreptatea vine prin Lege, atunci Hristos a murit în zadar.

 O, Galateni fără de minte, cine v-a ademenit pe voi, să nu vă încredeţi adevărului, pe voi, în ochii cărora a fost zugrăvit Iisus Hrtistos răstignit? Numai aceasta voiesc să aflu de la voi: din faptele Legii primit-aţi voi Duhul sau din ascultarea credinţei? Atât de fără de minte sunteţi? După ce aţi început în Duh, căutaţi acum desăvârşirea în trup? Aţi pătimit atâtea în zadar? Dacă a fost în zadar cu adevărat. Deci Cel Care vă dă vouă Duhul şi săvârşeşte minuni la voi, le face, oare, din faptele Legii sau din ascultarea credinţei? Precum şi Avraam a crezut în Dumnezeu şi i s-a socotit lui ca dreptate. Să ştiţi, deci că cei ce sunt din credinţă aceştia sunt fii ai lui Avraam.

Galateni 2, 21; 3, 1-7

Publicat în Apostolul Saptamana a 15-a dupa Rusalii, Apostolul zilei | Lasă un comentariu

Apostolul zilei: Sâmbătă, Săptămâna a 14-a după Rusalii

apostolAșa să ne socotească pe noi fiecare om: ca slujitori ai lui Hristos și ca iconomi ai tainelor lui Dumnezeu. Iar, la iconomi, mai ales, se caută ca să fie aflat cineva credincios. Dar, pentru mine, este prea puțin ca să fiu judecat de voi sau de vreo judecată omenească; ci nici eu nu mă judec pe mine însumi. Căci nu mă știu vinovat cu nimic, dar nu întru aceasta m-am îndreptat. Cel Care mă judecă pe mine este Dumnezeu. De aceea, nu judecați ceva înainte de vreme, până ce nu va veni Domnul Care va lumina cele ascunse ale întunericului și va vădi sfaturile inimilor. Și atunci fiecare va avea de la Dumnezeu lauda.

I Cor. 4, 1-5.

Publicat în Apostolul Saptamana a 14-a dupa Rusalii, Apostolul zilei | Lasă un comentariu

Evanghelia zilei: Sâmbătă, Săptămâna a 14-a după Rusalii

EvangheliaA vorbit Iisus mulțimii și ucenicilor Săi, zicând: cărturarii și fariseii au șezut pe scaunul lui Moise; deci toate câte vă vor zice vouă, faceți-le și păziți-le; dar, după faptele lor, nu faceți, că ei zic, dar nu fac. Că leagă sarcini grele și cu anevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, iar ei nici cu degetul nu voiesc să le miște. Toate faptele lor, le fac ca să fie priviți de oameni; căci își lățesc filacteriile și își măresc ciucurii de pe poale. Și le place să stea în capul mesei la ospețe și în băncile dintâi, în sinagogi și să li se plece lumea în piețe, și să fie numiți de oameni: Rabi. Voi însă să nu vă numiți Rabi, că Unul este Învățătorul vostru: Hristos, iar voi toți sunteți frați. Și tată al vostru să nu numiți pe pământ, că Tatăl vostru unul este, Cel din ceruri. Nici învățători să nu vă numiți, că Învățătoul vostru este unul: Hristos. Și care este mai mare între voi să fie slujitorul vostru. Cine se va înălța pe sine se va smeri și cine se va smeri pe sine se va înălța.

Mat. 23, 1-12.

Publicat în Evanghelia Saptamana a 14-a dupa Rusalii, Evanghelia zilei | Lasă un comentariu

Apostolul zilei: Vineri, Săptămâna a 14-a după Rusalii

apostolIar cei ce se socotesc a fi mai de seamă – oricine ar fi fost ei cândva, nu mă privește; Dumnezeu nu caută la fața omului – cei socotiți însemnați n-au adăugat nimic la Evanghelia mea. Ci, dimpotrivă, văzând că mie mi-a fost încredințată Evanghelia pentru cei netăiați împrejur, după cum lui Petru, Evanghelia pentru cei tăiați împrejur, căci Cel Ce a lucrat prin Petru în apostolia tăierii împrejur a lucrat și prin mine la neamuri. Și, cunoscând harul ce mi-a fost dat mie, Iacov și Chefa, și Ioan, cei socotiți a fi stâlpi, mi-au dat mie și lui Barnaba dreapta, spre unire cu ei, pentru ca noi să binevestim la neamuri, iar ei, la cei tăiați împrejur. Numai să ne aducem aminte de săraci, ceea ce tocmai m-am și silit să fac.

Gal. 2, 6-10.

Publicat în Apostolul Saptamana a 14-a dupa Rusalii, Apostolul zilei | Lasă un comentariu